Hearty Service Trainer

Bismillaahirrahmaanirrahim

Yang sering membuat kita terpeleset bukanlah batu besar
Namun batu kerikil bahkan butiran pasir yang kecil

Dalam beramal baik pun demikian

Yang sering membuat amal itu tak memberikan hasil baik atau berkurang barokahnya
Bukanlah kurangnya persiapan kita atau minimnya fasilitas dan perlengkapan yang kita perlukan
Namun kealpaan kita membaca *Basmalah* untuk mengawalinya

Mari lebih membiasakan diri mengawali segala perkara baik yang kita lakukan dengan mengucap:

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

*Disahihkan oleh jama’ah, seperti Ibnu Shalah, Nawai dalam Adzkar-nya, Syaikh Bin Baz berkata : “Hadits ini hasan dengan syawahidnya”.

#HeartyService #RamadhanKareem
#AgniSMayangsari #mayangsari